РЕГЛАМЕНТ ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VII СКЛИКАННЯ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Знам’янська районна рада (далі — рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Знам’янського району.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим регламентом ради відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

1.3. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.4. Регламент Знам’янської районної ради (далі — Регламент) затверджується не пізніш, як на другій сесії ради простим голосуванням. Зміни і доповнення до нього можуть вноситися на наступних пленарних засіданнях ради.

1.5. Робота ради та її діловодство здійснюється державною мовою.

1.6. Робота ради проводиться за перспективним (річним) планом, що затверджується радою. У надзвичайних випадках скликається позачергова сесія . У плані окремо планується розгляд регуляторних актів.

1.7. Формування плану роботи ради здійснюється виконавчим апаратом ради за пропозиціями голови ради, голови районної державної адміністрації, постійних комісій ради, депутатів.

 

 1. ВІДКРИТІСТЬ І ГЛАСНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Пленарні засідання ради, засідання президії, постійних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством України та даним Регламентом.

2.2. Гласність і відкритість роботи ради, її органів та посадових осіб забезпечується:

 • доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;
 • публікацією звітів про сесії, текстів доповідей у газеті районної ради «Сільське життя» та виданнях ради.

Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються у газеті районної ради «Сільське життя», а в разі необхідності масового інформування населення – на договірній основі в інших засобах масової інформації.

2.3. Рада, її органи та посадові особи, депутати систематично інформують виборців про свою діяльність у засобах масової інформації.

 

2.4. Акредитація журналістів та технічних працівників засобів масової інформації (редакцій друкованих засобів масової інформації) при районній раді на строк повноважень ради здійснюється безкоштовно, шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобом масової інформації до районної ради або за заявою журналіста і технічного працівника з пред’явленням ними копій

відповідних документів, що посвідчують особу та підтверджують її професійний фах, або рекомендації професійного об’єднання журналістів.

Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, що розглянуті на пленарному засіданні, за винятком тих, що заслуховуються у закритому режимі.

У разі перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов’язків його акредитація може бути припинена за рішенням органу, що його акредитував.

Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту і надсилається редакції друкованого засобу масової інформації, до якого він належить.

 

 1. СЕСІЇ РАДИ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія є основною організаційною формою роботи ради, на якій вирішуються питання, віднесені до її повноважень. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові. Чергові сесії скликаються відповідно до плану роботи, в окремих випадках скликається позачергова сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

3.1.2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.1.3. Пленарні засідання проводяться, як правило, у сесійному залі ради.

В окремих випадках, за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради за згодою не менш як третини депутатів може проводитися виїзне пленарне засідання ради, у тому числі в іншому приміщенні.

3.1.4. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується виконанням у сесійному залі Державного Гімну України.

3.1.5. Засідання ради тривають, як правило, з 10.00 до 18.00. Перша перерва тривалістю до 30 хв. оголошується через дві години, наступні — через кожні півтори години роботи, як правило, до 15 хвилин, або на час, який визначає рада.

3.1.6. Порядок розміщення депутатів районної ради та інших осіб, присутніх у сесійному залі засідань, визначається виконавчим апаратом ради за пропозицією підготовчої депутатської групи. Подальше розміщення депутатів у залі здійснюється згідно з висловленими узгодженими пропозиціями, що надійшли від керівників депутатських фракцій та груп, утворених в районній раді, за окремою схемою. Місця для депутатів районної ради у залі засідань відводяться окремо від місць, передбачених для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час пленарного засідання особи, які не є депутатами районної ради, не можуть знаходитися в місцях розміщення депутатів районної ради, за винятком працівників виконавчого апарату ради та осіб, які супроводжують депутатів-інвалідів районної ради.

 

3.2. Порядок скликання сесії

3.2.1. Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності не менше, ніж один раз на квартал.

3.2.2. Сесія ради скликається заступником голови ради:

 • за дорученням голови ради;
 • якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених пунктом 3.2.3 Регламенту;
 • якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені цим Регламентом.

3.2.3. Сесія ради також повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

У цьому випадку голові ради або заступнику голови ради подається заява, що підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, з поясненням причин скликання сесії, визначеною датою скликання сесії, орієнтовним переліком питань та відповідними проектами рішень.

3.2.4. У разі, якщо голова ради чи його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 3.2.3 Регламенту, сесія ради може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як третину складу ради або постійною комісією ради. Виконавчий апарат ради сприяє підготовці та проведенню сесії ради.

3.2.5. Рішення про скликання сесії ради відповідно до пунктів 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 цього Регламенту доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

3.3. Перша сесія

3.3.1. Виконавчий апарат ради не пізніш як через 10 днів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно пункту 1.4 цього Регламену пропонує депутатам ради надіслати свої пропозиції щодо переліку постійних комісій та побажання працювати в складі тієї чи іншої постійної комісії ради.

3.3.2. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що вносяться на розгляд першої сесії, голова ради попереднього скликання, а у разі його відсутності — заступник голови ради, організовують формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів ради, за пропозицією політичних партій, від яких депутати обрані до складу ради.

Перше засідання підготовчої депутатської групи після офіційного оголошення про обрання депутатів ради скликає голова ради попереднього скликання, а у разі його відсутності — заступник голови ради.

Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову групи і здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових комісій. Підготовча депутатська група припиняє діяльність після звіту про свою роботу.

3.3.3. Першу сесію новообраної ради скликає голова районної виборчої комісії на підставі рішення районної виборчої комісії про скликання першої сесії ради не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно пункту 1.4 цього Регламенту. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше трьох осіб — представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог   Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту ради.

Виконавчий апарат ради забезпечує реєстрацію депутатів, які прибули на сесію, їх розміщення у сесійному залі.

3.3.4. На першій сесії ради депутатам для затвердження пропонується такий порядок денний:

 1. Звіт підготовчої депутатської групи (запитання доповідачу і відповіді на них).
 2. Про обрання тимчасової президії.
 3. Обрання лічильної комісії.
 4. Звернення голови районної державної адміністрації щодо взаємодії органів державної влади з представницькими органами місцевого самоврядування (до 20 хв.).
 5. Про регламент першої сесії районної ради.
 6. Обрання голови ради.
 7. 7. Обрання заступника голови ради.
 8. 8. Обрання постійних комісій ради.
 9. Розгляд і затвердження порядку денного на подальший період (з урахуванням плану роботи ради попереднього скликання).

Після прийняття рішення щодо обрання постійних комісій ради голова ради, в разі необхідності, оголошує перерву для проведення організаційних засідань постійних комісій ради.

3.3.5. Для організації голосування і визначення його результатів на строк повноважень ради обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія здійснює також підрахунок голосів під час відкритого голосування.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням у кількості 5 осіб за пропозицією підготовчої депутатської групи.

Лічильна комісія обирає голову, заступника та секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, з кандидатур яких проводиться голосування.

 

3.4. Формування порядку денного сесії

3.4.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситись головою районної ради , постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, виконуючим обов’язки голови районної державної адміністрації.

(пункт 3.4.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням районної ради №56 від 16.02.2016 р.)

3.4.2. Питання на розгляд ради вносяться за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів.

Питання не може бути внесено на розгляд ради без наявності документального підтвердження (на паперових носіях) оприлюднення проекту рішення не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття, а проект рішення та інформаційно-довідкові матеріали до нього не приймаються до реєстрації та повертаються або пересилаються суб’єкту внесення питання на розгляд ради без реєстрації документів.

Інформаційно-довідкові матеріали до проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, повинні містити:

подання відповідних органів або осіб, які вносять проект рішення;

пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

пропозиції щодо запрошення до участі в роботі сесії посадових осіб, представників громадських організацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності;

документальне підтвердження оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніш як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття;

для регуляторних актів – аналіз їх регуляторного впливу.

Разом з паперовими примірниками матеріалів, що вносяться на розгляд сесії, подаються, як правило, і їх копії на магнітних, оптичних носіях, flesh-накопичувачах або засобами електронного зв’язку у загальновживаних форматах (*.rtf, *.doc, *.xls).

В окремих випадках питання, що забезпечують життєдіяльність територій, вирішення яких належить до повноважень ради, можуть бути включені до порядку денного сесії безпосередньо на пленарному засіданні ради за умови подання матеріалів відповідно до абзацу другого даного підпункту Регламенту. Протести, подання та приписи прокуратури подаються на розгляд ради у відповідності з Законом України “Про прокуратуру” і, після розгляду цих актів у постійній комісії ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, з питань законності та правопорядку, прав людини, гласності та взаємодії із громадськими формуваннями або за дорученням голови ради в інших постійних комісіях, доповідаються на пленарному засіданні ради міжрайонним прокурором або його заступником. Проекти рішень з цих питань подає постійна комісія ради з питань регламенту, депутатської етики, та забезпечення діяльності депутатів, з питань законності та правопорядку, прав людини, гласності та взаємодії із громадськими формуваннями, а також інші суб’єкти подання.

3.4.3. Усі матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, повинні бути подані голові ради не пізніш як за два тижні до дня пленарного засідання ради, якщо головою не визначений інший термін.

У випадках, передбачених пунктом 3.4.2. Регламенту, матеріали передаються голові ради на пленарному засіданні ради.

3.4.4. Матеріали стосовно питань порядку денного сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки для обговорення не пізніш як за три дні до початку роботи сесії.

У випадках, якщо матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, надаються депутатам у день проведення сесії і аргументується терміновість внесення.

3.4.5. Проекти рішень із зазначенням суб’єктів подання підлягають попередньому розгляду в постійних комісіях ради або, за домовленістю чи дорученням голови ради або президії, у кількох постійних комісіях ради.

3.4.6. Порядок підготовки, подання та оформлення документів на розгляд ради затверджується розпорядженням голови ради.

 

3.5. Порядок підготовки та внесення проектів рішень

3.5.1. Проекти рішень, що підлягають виконанню управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади , до їх внесення у перелік питань на розгляд ради підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби — з іншими заінтересованими органами та організаціями, у порядку, передбаченому даним підрозділом Регламенту та у відповідності до чинного законодавства.

3.5.2. Проекти рішень, що вносяться головою районної державної адміністрації, готуються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади .

3.5.3. Погоджений проект рішення візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій, а у разі їх відсутності особами, які здійснюють їх повноваження.

У разі подання проекту рішення щодо призначення кандидатур на посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл району, до проекту рішення, крім вищезазначених матеріалів, надаються такі документи:

 • заява кандидата на посаду;
 • особовий листок обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • копія диплома;
 • фотографії 6х4 (2 шт.)

3.5.4. Проект рішення подається разом з довідкою про погодження проекту, складеною згідно з додатком 1 до цього Регламенту, в якому зазначаються заінтересовані структурні підрозділи, органи та організації, які:

погодили проект;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

3.5.5. Пояснювальна записка до проекту рішення складається згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

3.5.6. Якщо рішення, що готується, вимагає внесення змін або доповнень до інших рішень, то дані зміни або доповнення включаються до проекту рішення або подаються окремим документом одночасно з проектом рішення.

3.5.7. За наявності розбіжностей стосовно проекту рішення, розбіжності, висновки та рекомендації постійних комісій ради ставляться на голосування після їх обговорення на пленарному засіданні ради з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.

3.5.8. У разі внесення для розгляду проекту рішення з розбіжностями, може додаватись порівняльна таблиця, складена згідно з додатком 3, в якій повинна міститись редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований заінтересованим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про роботу, проведену головним розробником з ліквідації цих розбіжностей, та про посадових осіб, які брали при цьому участь.

3.5.9. Проекти рішень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

3.5.10. Внесений проект рішення реєструється та доповідається голові ради або заступнику голови ради, за дорученням якого виконавчим апаратом ради проводиться опрацювання проекту рішення.

3.5.11. У разі, якщо проект рішення внесено до ради з порушенням зазначених у цьому Регламенті вимог, голова ради або заступник голови ради за висновком керуючого справами виконавчого апарату ради (фахової експертизи) повертає суб’єкту подання проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 4, за підписом голови ради або заступника голови ради.

У разі, якщо проект рішення не відповідає положенням чинного законодавства, голова ради за висновком юридичного відділу та з питань управління майном комунальної власності виконавчого апапарту районної ради у триденний термін повертає суб’єкту подання проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 5 до цього Регламенту, за підписом голови ради або заступника голови ради.

3.5.12. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті ради не повинна перевищувати трьох робочих днів (у разі необхідності цей термін може бути продовжено головою ради або заступником голови ради на підставі обґрунтування керуючого справами виконавчого апарату ради).

3.5.13. Якщо під час опрацювання проекту рішення в постійних комісіях ради виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається головою ради за висновком профільної постійної комісії ради для доопрацювання суб’єкту подання.

3.5.14. Проходження проекту рішення візується працівниками виконавчого апарату ради, які здійснювали його опрацювання, в аркуші проходження документа і передається на розгляд відповідних постійних комісій ради.

3.5.15. Прийняті і підписані головою ради рішення реєструються в установленому порядку і надсилаються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком у листі розсилки.

 

3.6. Порядок підготовки та внесення проектів регуляторних актів.

3.6.1. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений;
 • проект регуляторного акта не подавався на погодження із представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Кіровоградській області;
 • щодо проекту регуляторного акта прийняте рішення представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Кіровоградській області про відмову у його погодженні.

3.6.2. Районна рада переглядає регуляторний акт:

 • на підставі аналізу про відстеження результативності цього регуляторного акта;
 • за висновками постійної комісії ради, на яку покладені повноваження з реалізації державної регуляторної політики: з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів
 • у випадках, передбачених законодавчими актами України.

3.7. Реєстрація депутатів та відкриття сесії

3.7.1. Попередня поіменна реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання ради, проводиться виконавчим апаратом ради перед початком пленарного засідання ради біля столів реєстрації.

3.7.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі пленарного засідання ради, він попередньо повідомляє про це голову ради або заступника голови ради.

3.7.3. Сесію ради відкриває і веде голова ради або заступник голови ради. У випадках, передбачених пунктом 3.2.4 Регламенту, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, сесію ради відкриває і веде один із депутатів, який входить до її складу.

 

3.8. Пленарне засідання ради

3.8.1. До робочої президії пленарного засідання ради, крім голови ради та його заступника, входить голова районної державної адміністрації, або, у випадку його відсутності, заступник голови районної державної адміністрації, який виконує обов’язки голови районної державної адміністрації.

3.8.2. За ініціативою голови ради, голови постійної комісії ради, депутата ради може проводитися реєстрація присутніх депутатів перед початком кожного засідання або перед початком процедури голосування.

3.8.3. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного.

Голова ради або особа, яка головує на сесії, оголошує перелік питань, що вносяться на розгляд ради.

3.8.4. Порядок денний пленарного засідання ради після обговорення депутатами затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування більшістю депутатів від загального складу ради. Внесений на розгляд ради перелік питань, стосовно яких не висловлено застережень, голосується за включення до порядку денного списком. Питання, по яких надійшли заперечення від депутатів, постійних комісій, президії ради після обговорення вносяться для голосування за включення до порядку денного кожне окремо.

Після затвердження порядку денного головуючий оголошує черговість розгляду питань порядку денного.

3.8.5. Відповідно до затвердженого порядку денного пленарного засідання ради заслуховується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація.

Після закінчення виступу доповідача, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання проголошуються після надання депутату слова головуючим, письмові — подаються головуючому і, на його розсуд, оголошуються або передаються доповідачу.

3.8.6. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів визначається радою.

Як правило, для доповіді надається до 15 хв., співдоповіді — до 10 хв., інформації — до 10 хв., виступу — до 5 хв.

За хвилину до закінчення часу головуючий повідомляє про це виступаючого.

У разі необхідності, після закінчення часу виступу, головуючий на прохання виступаючого може дати дозвіл на додатковий час або поставити на голосування питання про продовження часу виступу.

3.8.7. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення.

Обговорення може не проводитись, якщо жоден із депутатів ради не наполягає на цьому.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи по одному представнику від постійних комісій ради;

4) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи, фракції;

5) виступи депутатів ради;

6) виступи запрошених і присутніх осіб з правом дорадчого голосу (за згодою сесії);

7) уточнення й оголошення головуючим на засіданні пропозицій стосовно обговорюваного питання, які надійшли і будуть ставитися на голосування.

Відповідно до цього переліку головуючий на засіданні надає слово для виступу згідно з поданими заявами. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття рішення про скорочення обговорення або якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, головуючий оголошує про припинення обговорення. Після припинення обговорення питання ставиться на голосування.       Обговорення депутатського запиту проводиться, якщо на цьому наполягає 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

Обговорення може бути припинене за пропозицією головуючого або депутата ради, якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

Для обговорення питання відводиться не більше однієї години.        

Депутати, які брали участь в обговоренні питань, що розглядалися на пленарному засіданні, а також доповідачі та співдоповідачі можуть до закінчення пленарного засідання передавати головуючому на пленарному засіданні тексти своїх виступів, доповідей, співдоповідей з питань, що розглядалися на пленарному засіданні, у тому числі в питанні «Різне», для включення їх до протоколу сесії. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його зачитуванні витрачалося часу не більше, ніж встановлено для виступу.

3.8.8. Після обговорення проект рішення, до якого не надійшло змін та доповнень, приймається в цілому або відхиляється більшістю голосів від загального складу ради.

3.8.9. Після обговорення проект рішення, до якого надійшли зміни та доповненя, приймається за основу або відхиляється більшістю голосів від загального складу ради.

Зміни та доповнення, що надійшли до проекту рішення під час його обговорення, ставляться на голосування кожна окремо.

Пропозиції запрошених і осіб з правом дорадчого голосу щодо змін та доповнень до проектів рішень ставляться на голосування у разі підтримки більшістю депутатів присутніх у залі.

У разі, якщо жоден з депутатів не наполягає на голосуванні кожної пропозиції чи доповненні окремо, запропоновані пропозиції голосуються разом.

3.8.10. Під час пленарного засідання головуючий:

 • відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 • вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 • організовує розгляд питань;
 • оголошує списки осіб, які записалися для виступу, інформації, запитання; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту.

Під час виконання своїх обов’язків головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики (стаття 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”).

Головуючий може звернутися до виступаючого з проханням щодо внесення уточнень висловлених ним пропозицій.

Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики, висловлює думки, що створюють загрозу цілісності та безпеки держави. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

3.8.11. За рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, або у випадках, визначених законодавством, можуть проводитись закриті пленарні засідання ради з конкретно визначених радою питань.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації та його заступники, Знам”янський міжрайонний прокурор, керівники Знам”янських відділів СБУ та УМВС, а також особи, присутність яких визначена рішенням ради або головою ради.

3.8.12. У роботі пленарного засідання ради, засідань її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, сільські голови, особи, які запрошені для участі у роботі сесії згідно з пунктом 3.8.13.

3.8.13. Пропозиції щодо запрошення для участі в роботі сесії керівників структурних підрозділів районої державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших посадових осіб, представників громадських організацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності та інших осіб голові ради можуть подавати постійні комісії ради, голова районної державної адміністрації, депутати не пізніш як за тиждень до початку роботи сесії, якщо головою ради не встановлений інший строк.

3.8.14. Запрошені для участі в роботі сесії особи займають у залі визначені місця.

3.8.15. Особи, запрошені на засідання ради або її органів, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок проведення сесії. У випадку порушення цих вимог на прохання головуючого вони зобов’язані звільнити приміщення, де проходить засідання ради, а у разі їх відмови — головуючий зобов’язаний оголосити перерву.

 

3.9. Затвердження районного бюджету та контроль за його виконанням

3.9.1. Районна державна адміністрація подає раді проект рішення про районний бюджет у термін, визначений статтею 77 Бюджетного кодексу України.

3.9.2. До складу інформаційно-довідкових матеріалів до проекту рішення про районний бюджет повинні входити:

 • подання районної державної адміністрації;
 • довідка про погодження (аркуш погодження) проекту рішення;
 • пояснювальна записка, яка повинна містити:

1) інформацію про соціально-економічний стан району і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період;

2) оцінку надходжень з урахуванням втрат доходів у результаті наданих районною радою податкових пільг;

3) обґрунтування щодо надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

4) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів, видатків на наступні три бюджетні періоди;

5) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

7) інформацію про хід виконання районного бюджету в поточному бюджетному періоді;

8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються до постійної комісії ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів);

9) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає районна державна адміністрація;

10) перелік програм, прийнятих радою, та стан їх фінансового забезпечення.

3.9.3. Для попереднього ознайомлення депутатів з проектом районного бюджету відводиться не менше трьох днів.

Протягом наступних семи днів проект районного бюджету розглядають постійні комісії ради і подають свої пропозиції до постійної комісії ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів. Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів за участю голів або представників інших постійних комісій ради розглядає внесені пропозиції, узагальнює їх і вносить на розгляд пленарного засідання ради.

3.9.4. Після обговорення доповіді та співдоповіді на пленарному засіданні ради проект районного бюджету ставиться на голосування щодо прийняття його за основу.

Узагальнені постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів пропозиції до проекту рішення ставляться на голосування, якщо не прийнято рішення про голосування пропозицій окремо.

Якщо проект бюджету не схвалюється радою, то він повертається районній державній адміністрації, яка протягом трьох днів доопрацьовує його відповідно до зауважень постійних комісій ради і депутатів та подає на розгляд ради повторно.

3.9.5. Районний бюджет на наступний бюджетний період затверджується рішенням ради не пізніш як у двотижневий термін після офіційного опублікування Закону України про Державний бюджет України.

Рішення про районний бюджет оприлюднюється не пізніше десяти днів з дня його прийняття.

3.9.6. Протягом року до районного бюджету можуть бути внесені зміни і доповнення.

Інформаційно-довідкові матеріали до проекту рішення про внесення змін до районного бюджету повинні містити:

1) подання районної державної адміністрації;

2) довідку про погодження (аркуш погодження) проекту рішення;

3) офіційний висновок фінансового управління районної державної адміністрації щодо перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету.

Зміни і доповнення до районного бюджету розглядаються постійними комісіями ради, до компетенції яких належить відповідна галузь, узагальнюються постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів і вносяться на розгляд депутатів ради.

3.9.7. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідного рішення про районний бюджет, витрати з районного бюджету здійснюються лише на цілі, що визначені в рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період. До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період проводити капітальні видатки забороняється.

3.9.8. Звітність про виконання районного бюджету є місячною, квартальною, річною.

Районна державна адміністрація щомісячно звітує перед районною радою про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету. Дана інформація розглядається постійною комісією ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів та враховується при розгляді і затвердженні квартального звіту.

Квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету подаються до ради районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється постійною комісією ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, після чого звіт про виконання бюджету розглядається постійними комісіями та затверджується радою або приймається інше рішення з цього приводу.

Інші постійні комісії ради можуть розглядати виконання бюджету відповідно до їх компетенції.

На пленарному засіданні ради та засіданнях постійних комісій ради хід виконання бюджету може розглядатись за необхідністю.

3.9.9. Інформація про виконання районного бюджету публікується районною державною адміністрацією у газеті “Сільське життя” не пізніше 1 березня року, що наступає за роком звіту.

 

3.10. Порядок затвердження районних програм та здійснення контролю за їх виконанням

3.10.1. У разі, коли проект програми надходить для розгляду і затвердження після затвердження районного бюджету на відповідний рік, фінансування програми передбачається в рішенні про районний бюджет, починаючи з наступного фінансового року.

3.10.2. Як правило, першочергово проект програми розглядає профільна постійна комісія ради із залученням спеціалістів відповідної галузі для науково-технічного обґрунтування проекту програми та готує висновки щодо її доцільності, ефективності та результативності впровадження. Лише після цього направляє на затвердження дану програму раді. У разі необхідності проект програми повертається на доопрацювання і повторно розглядається на черговому засіданні постійної комісії ради.

3.10.3. Після затвердження районної програми постійні комісії ради здійснюють контроль за їх виконанням. Не рідше одного разу на рік постійними комісіями ради заслуховується інформація щодо ходу виконання заходів, зазначених у програмах, та, за результатами розгляду, готуються розробникам програм рекомендації та висновки щодо подальшої роботи по виконанню рішення ради.

 

3.11. Види та способи голосування

3.11.1. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням, у порядку, визначеному цим Регламентом. Депутат бере участь у голосуванні лише особисто і не має права подати свій голос заздалегідь або пізніше. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії районної ради.

(пункт 3.11.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням районної ради №56 від 16.02.2016 р.)

3.11.2. Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом підняття руки. Результати голосування фіксуються письмово шляхом проставлення позначки «за», «проти», «утримався» чи «не голосував» напроти прізвища депутата за формою згідно з додатком 6 до Регламенту. Результати відкритого поіменного голосування оголошуються головуючим на пленарному засіданні після закінчення кожного голосування.

(пункт 3.11.2. із змінами, внесеними згідно з рішенням районної ради №56 від 16.02.2016 р.)

3.11.3. Відкрите поіменне голосування може бути рейтинговим.

Рейтингове голосування проводиться для визначення найбільш прийнятного рішення. Рейтинговим є голосування, при якому на голосування вноситься кілька альтернативних пропозицій. При цьому прийнятною вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів «за» незалежно від співвідношення до кількості осіб, які взяли участь у голосуванні.

Рішення про застосування рейтингового голосування приймається більшістю голосів депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні. З питань, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування, рішення приймаються в порядку, установленому пунктом 3.12.2 цього Регламенту.».

(пункт 3.11.3. із змінами, внесеними згідно з рішенням районної ради №56 від 16.02.2016 р.)

3.11.4. Таємне голосування здійснюється:

у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини 1 ст. 43; частиною 1 .ст. 55, частиною 2 статті 56 та частиною 2 ст. 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” депутатом ради особисто шляхом подачі бюлетеня;

на вимогу не менш як однієї третини депутатів ради;

в інших, передбачених законодавством України, випадках.

Під час застосування таємного голосування депутат ради засвідчує свій вибір шляхом проставлення позначки “V”, або іншої у бюлетені для таємного голосування напроти прийнятної для нього альтернативи.

Проведення таємного голосування забезпечує лічильна комісія.

3.11.5. Роботу лічильної комісії організовують голова та секретар лічильної комісії, які обираються на засіданні лічильної комісії.

3.11.6. Лічильна комісія встановлює форму бюлетеня для голосування, вносить до нього відомості, з яких проводиться голосування, контролює виготовлення бюлетенів, встановлює порядок голосування та інформує про нього депутатів ради, проводить голосування, здійснює підрахунок поданих голосів, оголошує результати голосування на сесії.

За наслідками проведення голосування приймається рішення ради.

Протоколи засідань лічильної комісії включаються до протоколу сесії.

Лічильна комісія розглядає звернення депутатів ради щодо порушень процедури голосування, приймає відповідне рішення і доводить його зміст депутатам на сесії до ухвали відповідного рішення радою.

3.11.7. Районна рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

 

3.12. Порядок прийняття рішень

3.12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

3.12.2. Рішення ради (крім процедурних) приймається на її пленарному засіданні після його обговорення і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.12.3. Рішення з процедурних питань, тобто з питань, що стосуються визначення способу розгляду питань та інших організаційних питань пленарного засідання і не потребують попередньої підготовки у постійних комісіях ради, приймаються більшістю голосів від присутніх на засідання депутатів.

3.12.4. Процедурне   рішення   приймається   відкритим   голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання ради.

3.12.5. Проект рішення, який не одержав потрібної кількості голосів депутатів вважається відхиленим як такий, що не отримав підтримки більшості голосів депутатів районної ради.

Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення районної ради: «Відхилити проект рішення…» і супровідним листом разом з проектом рішення та інформаційно-довідковими матеріалами надсилається суб’єкту внесення пропозиції на розгляд районної ради.

За пропозиціями депутатів рішення може бути направлене на доопрацювання, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Якщо буде відсутнє результативне голосування – головуючий оголошує про зняття даного питання з розгляду.

У разі надходження пропозицій щодо повернення до розгляду проектів рішень, які не набрали достатньої кількості голосів (переголосування) — рада може прийняти таке рішення більшістю голосів від загального складу ради.

3.12.6. Рішення ради у тижневий строк підписуються головою ради, а у разі його відсутності — заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пунктів 3.2.2., 3.2.3.

3.12.7. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення даних рішень у дію.

 

3.13. Протокол

3.13.1. Протоколи сесій підписуються особисто головою районної ради, у разі його відсутності — заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пунктів 3.2.2., 3.2.3.

Ведення протоколу забезпечує та здійснює виконавчий апарат районної ради.

3.13.2. У протоколі засідання ради зазначається:

 • дата його проведення;
 • дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів і запрошених;
 • список депутатів, відсутніх на засіданні;
 • питання, внесені на розгляд ради;
 • прізвища головуючого і виступаючих;
 • усі пропозиції, внесені на голосування;
 • результати голосування і прийняті рішення.

3.13.3. Якщо пленарне засідання ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

3.13.4. Запис пленарного засідання ради зберігається протягом місяця.

 

 1. ДЕПУТАТ РАДИ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами.

4.1.2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

4.1.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, політичними партіями за списками яких його обрано, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4.1.4. Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю, здійснюється відповідно до рішення районної ради.

4.1.5. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.1.6. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4.1.7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат може бути присутнім з правом дорадчого голосу на засіданнях інших органів ради, до складу яких його не обрано.

4.1.8. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та їхніх органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови районої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

Депутатський запит, підписаний автором (авторами) із зазначенням виборчого округу та партії, за списком якої обрано депутата, та адреси для відповіді, вноситься голові ради. Одночасно депутат може внести один запит, звернутий не більш ніж до двох адресатів. Якщо депутатський запит не відповідає вимогам статтей 11, 21 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, цьому Регламенту або викладений у неетичній, образливій для адресата формі, голова ради повертає його депутату без оголошення.

Текст депутатського запиту може бути завчасно поширеним серед депутатів. Повний текст запиту або його стислий зміст оголошується головуючим чи депутатом, який його вносить, на пленарному засіданні ради у відведений для цього час.

У разі прийняття радою позитивного рішення про депутатський запит виконавчий апарат ради надсилає текст запиту відповідному органу чи посадовій особі.

4.1.9. Під час обговорення питань порядку денного депутат ради може письмово чи усно ставити депутатське запитання, звернуте до доповідачів, співдоповідачів чи головуючого на засіданні. З метою отримання роз’яснення чи додаткової інформації запитання формулюються стисло і чітко. Відповідь на запитання оголошується на пленарному засіданні ради або в індивідуальному порядку. Запитання заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

4.1.10. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатів та раду.

4.1.11. Депутати ради здійснюють зв’язок з виборцями у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) і схваленими радою.

4.1.12. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями.

 

4.2. Діяльність депутата

4.2.1.Обов’язки депутата ради у виборчому окрузі:

1) підтримувати зв’язок з політичною партією, яка висунули його кандидатом у депутати районної ради, виборцями, трудовими колективамиі громадськими організаціями, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу районної ради та її органів про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших районних програм, районного бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальних громад виборчого округу, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальних громад виборчого округу, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Депутат ради, який не виправдав довір’я виборців, може бути в будь-який час відкликаний у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.2. Права депутата ради у виборчому окрузі:

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальних громад округу в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими підпунктом 1 пункту 4.2.2. цього Регламенту, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою;

5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених підпунктом 1 пункту 4.2.2. цього Регламенту, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

4.2.3. При здійсненні депутатських повноважень депутат ради має право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

4.2.4. Депутат ради є відповідальним перед виборцями. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

Депутат ради, який не виправдав довір’я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у порядку, встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

4.2.5. Обов’язки депутата місцевої ради у раді та її органах:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення ради, її органів, голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

4.2.6. Права депутата місцевої ради у раді та її органах:

         1) обирати і бути обраним до органів ради;

         2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

         3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

         4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

         5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

         6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

         7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

         8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

         9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

         10) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

         11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

         12) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

         13) об’єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту районної ради.

 

4.3. Депутатське звернення

4.3.1. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

4.3.2. Депутат ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

4.3.3. Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він може внести депутатський запит.

 

4.4. Депутатський запит і депутатське запитання

4.4.1. Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

4.4.2. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

4.4.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

4.4.4. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Рішення ради може містити зобов’язання відповідного органу подати у встановлений строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради, встановлювати строк для підготовки офіційної письмової відповіді на депутатський запит.

4.4.5. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведене обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи можуть бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

4.5. Основні гарантії депутатської діяльності

4.5.1. Ніхто не може обмежити повноваження депутата ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією України та законами України.

4.5.2. Рада та її органи сприяють депутатам ради в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення депутатами законодавства, досвіду роботи рад.

4.5.3. Виконавчий апарат забезпечує депутатів ради інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надає можливість депутатам ознайомитись з рішенням ради та її органів.

4.5.4. Прокурор, який порушив кримінальну справу стосовно депутата ради та суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата ради у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту, повідомляють про це раду не пізніше наступного робочого дня з дня порушення кримінальної справи та з дня застосування запобіжного заходу.

 

4.6. Відкликання депутата ради

4.6.1. Підставами для відкликання депутата ради можуть бути:

1) порушення депутатом положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

3) невідповідність практичної діяльності депутата ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.

Рішення ради з пропозицією про відкликання депутата з підстав, перелічених в абзаці 1, направляється до районної виборчої комісії у триденний строк з дня прийняття рішення.

Питання про відкликання депутата ради може бути порушено повторно у порядку, встановленому законом, у будь-який час.

4.6.2. Депутат ради обов’язково бере участь у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його відкликання, крім випадків, передбачених законом.

Депутат ради має право давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її органів. У встановленому законодавством порядку депутат ради може використовувати для роз’яснення своєї позиції засоби масової інформації.

Депутат ради має право звернутись до ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.

 

 1. ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

Депутат ради як представник інтересів виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальних громад чи виборців свого виборчого округу;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися   у   своїй   діяльності   та   поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

 

 1. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

6.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії ради обираються за поданням голови ради з числа депутатів у складі голови і 4-8 членів комісії на строк повноважень ради.

Персональний склад постійних комісій ради визначається з урахуванням думки депутатської фракції та кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

Депутати працюють у постійних комісіях ради на громадських засадах.

Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, заступник голови ради.

6.2. Голосування щодо обрання депутатів до складу постійних комісій ради здійснюється за їх списками без обговорення.

Рішення щодо обрання постійних комісій ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради.

6.3. Заступник голови та секретар постійної комісії ради обираються на засіданні комісії за поданням голови комісії і вважаються обраними, якщо за їх обрання подано більшість голосів членів комісії від її загального складу, якщо радою не встановлений інший порядок обрання.

6.4. Голова постійної комісії ради скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Заступник голови постійної комісії ради виконує функції голови постійної комісії у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень.

Секретар постійної комісії ради веде протокол засідання, здійснює діловодство та інформаційне забезпечення роботи членів комісії.

Секретар постійної комісії ради виконує функції голови комісії у разі відсутності голови та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків.

6.5. Положення про постійні комісії ради затверджується не пізніш як на другій сесії ради.

У разі необхідності на наступних сесіях ради можуть ліквідовуватись та реорганізовуватись раніше створені постійні комісії ради, утворюватись нові, вноситись зміни до Положення про постійні комісії ради, а також кількісного та персонального складу постійних комісій.

6.6. Постійні комісії ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

6.7. Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

6.8. Основною формою роботи постійної комісії ради є її засідання.

Засідання постійної комісії ради скликається головою комісії в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

6.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації, які приймаються у формі рішень на засіданні комісії, або спільному засіданні декількох комісій. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу комісії. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Рішення постійної комісії ради підписує голова комісії, а у разі його відсутності — заступник голови комісії або секретар комісії.

Протокол засідання постійної комісії ради підписують голова комісії, а у разі його відсутності — заступник голови комісії, та секретар комісії у тижневий строк після засідання комісії.

6.10. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям ради у встановлений ними строк.

6.11. У засіданні постійної комісії ради можуть брати участь представники державних органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії ради.

6.12. Депутат — член постійної комісії ради має право ухвального голосу з усіх питань, що належать до відання комісії. Він має право вносити пропозиції з питань, які розглядаються комісією, брати участь в їх підготовці та обговоренні, брати участь у засіданні інших постійних комісій ради.

6.13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій ради, можуть за ініціативою голів комісій, а також за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради, розглядатись комісіями спільно.

Рекомендації або висновки, які прийняті постійними комісіями ради на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

6.14. Спільні засідання постійних комісій ради веде голова ради, його заступник, голова постійної комісії, якому доручено проведення спільного засідання, голова постійної комісії ради, за ініціативою якої проводиться спільне засідання, або депутат ради, обраний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання постійних комісій ради веде секретар засідання, обраний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.

Спільне засідання постійних комісій ради правомочне, якщо в його роботі бере участь більшість депутатів від загального складу кожної постійної комісії ради, які проводять спільне засідання.

Інші процедурні питання ведення спільного засідання вирішуються у порядку, передбаченому підпунктом 3.12.3 цього Регламенту, з особливостями щодо загального складу комісій, які беруть участь у спільному засіданні.

6.15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

6.16. У порядку здійснення контролю за виконанням рішень ради постійна комісія ради має право заслуховувати інформації відповідних органів та посадових осіб про хід їх виконання, а також вживати інших заходів у межах повноважень, що передбачені законодавством України про місцеве самоврядування, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

 

 1. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

7.1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються нею на відповідний термін за поданням голови ради з числа депутатів у складі голови і членів комісії, для здійснення контролю за конкретно визначеним радою питанням або рішенням з питання, яке належить до відання ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

7.3. Роботу тимчасової контрольної комісії ради організовує її голова.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться в міру потреби і, як правило, закритими.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її складу.

7.4. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії ради, залучені до участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

7.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради.

 

 1. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ

8.1. Загальні положення

8.1.1. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи, фракції.

(пункт 8.1.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням районної ради №56 від 16.02.2016 р.)

8.1.2. Депутатські групи, фракції не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, релігійних інтересів.

Принципи функціонування депутатської групи, фракції не можуть суперечити засадам депутатської діяльності.

8.1.3. Голова ради, заступник голови ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи, фракції.

8.1.4. Порядок роботи депутатської групи, фракції, умови вступу депутатів до неї, виходу або виключення з неї визначаються самою депутатською групою, фракцією.

8.1.5. Кожна депутатська група, фракція реєструється.

Підставою для реєстрації депутатської групи, фракції є надходження на ім’я голови ради письмового подання особи, яка очолює депутатську групу, фракцію, про створення депутатської групи, фракції, до якого додається підписане депутатами цієї групи, фракції повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної приналежності членів групи, фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу, фракцію.

8.1.6. Реєстрація здійснюється шляхом оприлюднення головою ради на пленарному засіданні документів, зазначених у пункті 8.1.5. Регламенту.

8.1.7. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову ради.

Інформація про зміни у складі депутатських груп, фракцій оголошуються головуючим на сесії ради.

8.1.8. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється, а її реєстрація скасовується після оголошення головою ради на пленарному засіданні ради письмової заяви, підписаної більшістю складу депутатської групи, фракції або уповноваженою особою із зазначенням підстав припинення діяльності депутатської групи, фракції.

8.1.9. Депутатська група, фракція має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного пленарного засідання.

8.1.10. Депутатська група, фракція не може виступати від імені ради.

8.1.11. Для координації дій депутатських груп, фракцій вирішення спірних питань, які можуть виникнути при здійсненні ними своєї діяльності, рада може утворювати узгоджувальну раду, до складу якої входять уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

Узгоджувальна рада збирається на свої засідання за власною ініціативою або за пропозицією голови ради, заступника голови ради, або у разі необхідності — за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради.

8.1.12. Рішення узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

8.1.13. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;                                              

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

8.2. Депутатські групи

8.2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватись у депутатські групи за умови, що до їх складу входить не менш як п’ять депутатів.

Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

8.2.2.Принципи функціонування депутатської групи не можуть суперечити засадам депутатської діяльності.

8.2.3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

8.2.4 Депутатські групи можуть утворюватись на визначений ними період, але не більш як на строк повноважень ради.

8.2.5. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж, передбачено абзацом 1 підпункту 8.2.1. цього Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

8.2.6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

8.3. Депутатські фракції

8.3.1. Депутатські фракції ради формуються на партійній основі.

(пункт 8.3.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням районної ради №56 від 16.02.2016 р.)

8.3.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

8.3.3. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

8.3.4. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на керівників фракцій.

8.3.5. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються підпунктом 8.1. Регламенту.

 

 1. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

9.1. Рада утворює Президію. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

9.2. Президія ради діє на основі Положення, яке затверджується радою. На наступних пленарних засіданнях ради можуть вноситися зміни і доповнення до Положення.

9.3. До складу президії ради входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

9.4. Президія ради забезпечує:

узгодження пропозицій щодо питань, які вносяться на розгляд ради, а також організації роботи по підготовці сесії;

узгодження з відповідними постійними комісіями ради, депутатськими групами, фракціями проектів документів ради до їх розгляду на сесії;

здійснення заходів щодо підготовки та відповідного узгодження планів роботи ради;

вжиття заходів щодо організації спільної роботи постійних комісій ради;

надання інформаційної, правової та методичної допомоги постійним комісіям ради та іншим органам ради, депутатам.

9.5. Роботу президії ради організовує голова ради, а у разі його відсутності — заступник голови ради.

9.6. Засідання президії ради скликаються в міру необхідності і є правомочними за умови присутності на засіданні не менш як половини її складу.

Засідання президії веде голова ради, у разі його відсутності — заступник голови ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цієї функції — член президії ради, уповноважений на це президією ради.

9.7. Рішення президії ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів депутатів, що входять до складу президії.

 

 1. ГОЛОВА РАДИ,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

10.1. Голова районної ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

10.2. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Повноваження голови ради визначені законодавством України про місцеве самоврядування та цим Регламентом.

10.3. Заступник голови районної ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою ст. 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

10.4. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

10.5. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради.

10.6. Право висунення кандидатур на посаду голови ради мають депутати, у тому числі і власної кандидатури.

10.7. Висування кандидатур відбувається під час пленарного засідання ради. При цьому називається прізвище кандидата, політична партія чи блок, за списками яких обрано кандидата, номер виборчого округу, в якому обрано депутата, оприлюднюється прізвище депутата, який вносить пропозицію по кандидатурі.

Депутат, який названий кандидатом, повинен повідомити раду про свою згоду на участь у виборах або відмову, що не підлягає обговоренню.

Кількість кандидатів не обмежується, але висування не може бути завершене, поки не одержана згода принаймні одного кандидата на участь у виборах.

Після завершення процесу висування кандидатів на посаду голови районної ради необхідно підвести риску, про що головуючий тимчасової президії повідомляє присутніх в залі.

10.8. Кандидат на посаду голови ради виступає з програмною заявою, тривалість якої не повинна перевищувати 10 хв.

Черговість виступів кандидатів на посаду голови районної ради з програмними заявами визначається відповідно до порядку висування.

Для відповідей на запитання кожному кандидату на посаду голови районної ради надається 15 хвилин.

Після виступів кандидатів на посаду голови ради проводиться обговорення. Тривалість обговорення не повинна перевищувати 30 хвилин, а виступів в обговоренні – 3 хвилин. Виступаючі в обговоренні мають право на агітацію “за” будь-якого кандидата, який бере участь у виборах, у межах, визначених правилами депутатської етики.

10.9. Після обговорення формується бюлетень для проведення виборів голови ради таємним голосуванням.

Прізвища кандидатів, які дали згоду на участь у виборах, вносяться до бюлетеня в алфавітному порядку.

Голосування проводиться у порядку, визначеному пунктом 3.11.4. цього Регламенту. У голосуванні беруть участь кандидати на відповідні посади.

10.10. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

10.11. У випадку, коли у виборах беруть участь більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу, порівняно з іншими, кількість голосів.

Якщо при цьому жоден з двох кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори. Депутати, які брали участь у попередніх виборах як кандидати на посаду голови ради, мають право висуватись на повторних виборах.

10.12. Обрання голови ради фіксується відповідним рішенням ради.

10.13. Право внесення кандидатур на посаду заступника голови ради належить голові ради.

10.14. Кандидат на посаду заступника голови ради виступає з програмною заявою, тривалість якої не повинна перевищувати 10 хвилин.

Для відповідей на запитання кандидату на посаду заступника голови ради надається до 10 хвилин.

У разі необхідності і на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради проводиться обговорення запропонованої кандидатури.

У випадку обговорення кандидатури його тривалість не повинна перевищувати 20 хвилин, а виступ — до 3 хвилин з наданням права виступу від кожної політичної партії.

10.15. Голосування проводиться у порядку, визначеному пунктом 3.11.4. цього Регламенту.

10.16. Кандидат на посаду заступника голови ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

У випадку, коли кандидат не отримав необхідної кількості голосів, голова ради має право на представлення іншої кандидатури, у тому числі і запропонованого раніше кандидата. Голосування може відбуватися і на наступному пленарному засіданні (на наступній сесії).

10.17. Голова ради може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

10.18. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

 1. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

11.1. Виконавчий апарат ради сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

11.2. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

11.3. Виконавчий апарат ради очолює голова ради.

 

 1. КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ РАДИ

12.1. Рада здійснює контроль відповідно до повноважень, встановлених законодавством, та контроль за виконанням рішень ради.

12.2. Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт голови ради про його діяльність.

12.3. Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій ради.

Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою.

12.4. Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.

Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

12.5. Рада заслуховує щорічні звіти голови районної державної адміністрації з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

12.6. Рада безпосередньо або через створені нею постійні та інші комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності до вимог законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.

Контролю підлягають рішення, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Встановлювані у рішенні завдання повинні бути доцільними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк очікуваних чи фактичних результатів економними та ефективними методами.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування ради про хід виконання рішення.

12.7. Контроль за виконанням рішень ради організує голова ради. Контроль за ходом виконання рішень ради здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання рішення в цілому або окремих встановлених ними завдань;

систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях постійних комісій ради з виконання прийнятих рішень.

Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного сесії.

12.8. Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії ради з питань, які належать до відання кожної комісії.

Після набрання чинності рішення передаються до відповідної постійної комісії ради. Постійна комісія ради на засіданні розглядає питання про хід виконання рішень та інформує голову ради або заступника голови ради.

Виконані рішення знімаються з контролю розпорядженням голови ради з наступним його затвердженням на сесії.