Пам’ятка

для запитувачів інформації відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації» *

         Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Оформлення запитів на інформацію.

         Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

         Письмовий запит подається в довільній формі.

         Запит на інформацію має містити:

         ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

         підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Довідково

         Для оформлення інформаційного запиту:

         Телефон: 2-18-16;

         Факс: 2-19-68;

         e-mail: zn_rayrada@i.ua; zn_znayrada@ukr.net

         адреса: вул. Жовтнева,17, м. Знам’янка, 27400;

         Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

         Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, на строк до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм на копіювання та друк, інформація надається безкоштовно.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію

         В задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

         1) районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

         2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

         3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

         4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         У разі, якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

         Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі, у разі, якщо запитувач інформації вказав адресу, номер факса або електронну адресу.

         Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

         Інформаційний запит може бути оформленим за наступними формами:

*Примітка: Відповідно до ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

  • знати у період зберігання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
  • доступу інформації про неї, яка збирається та зберігається;
  • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону.