На засіданні колегії районної державної адміністрації підвели підсумки соціально-економічного розвитку та окреслили завдання із забезпечення сталого розвитку у 2019-2021 роках

Під головуванням голови районної державної адміністрації О.Лукашова відбулося розширене засідання колегії райдержадміністрації, у якому взяли участь голова районної ради, члени колегії, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільські голови, керівники сільськогосподарських підприємств, керівники установ та організацій району.

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації І.Чубін під час розгляду питання щодо підведення підсумків економічного і соціального розвитку Знам’янського району за 2018 рік та визначення завдань із забезпечення сталого розвитку у 2019-2021 роках, зазначила, що соціально-економічний розвиток району у 2018 році відбувався в умовах здійснення реформ у різних галузях економіки і сферах діяльності, зокрема реформи у бюджетній і податковій сферах, децентралізації влади, у сферах адміністративних послуг, системи державних закупівель, у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я.

Здійснений аналіз розвитку району у 2018 році за окремими сферами діяльності і показниками свідчить про наявність певних досягнень та позитивних тенденцій, а саме: обсяг виробництва валової продукції по сільськогосподарським підприємствах зріс на 10,5%; забезпечено приріст обсягу промислового виробництва на 10,2%, обсягу реалізації промислової продукції – на 11,1%; надходження податків і зборів до загального і спеціального фондів бюджетів усіх рівнів зросли на 2,3% у порівнянні із 2017 роком. Забезпечено зростання доходів населення, що є одним із основних заходів реалізації державної політики в сфері ефективності ринку праці та занятості населення. Середньомісячна заробітна плата зросла на 24,8% і склала 7728 грн., фонд заробітної плата зріс відповідно на 26,0% і склав 66100 тис. грн. У 2018 році збережено та збільшено штатну чисельність працюючих на підприємствах, установах і підприємствах району.

У 2018 році соціально важливе значення мало залучення фінансових  ресурсів із державного та місцевих бюджетів, приватних підприємств району, направлених на покращення матеріально-технічного стану установ бюджетної сфери, інфраструктури населених пунктів району.

Значно збільшився обсяг залучених коштів державного бюджету інвестиційного спрямування на 11473,0 тис. грн. (2018 рік – 17500 тис. грн., 2017 – 6070 тис. грн.) та збільшено капітальні видатки зведеного бюджету району на покращення соціальної сфери та інфраструктури району на 8,9 млн. грн.

Рішенням колегії райдержадміністрації були затверджені план перспективного розвитку Знам’янського району на 2019-2021 роки та орієнтовні індикатори успіху реалізації проектів плану перспективного розвитку Знам’янського району на 2019-2021 роки.

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації О.Федорченко доповів про підсумки роботи агропромислового комплексу району за 2018 рік.

В аграрному секторі економіки за 2018 рік отримано валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах в розмірі 434,3 млн. грн.

За 2018 рік розмір заробітної плати в галузі сільського господарства склав 8947,9 грн., або 115,6% до 2017 року (7737,8 грн.).

У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами було укладено 12269 договорів оренди земельних часток (паїв); загальна кількість орендованих земель становить 53876,6 га; нараховано 117727 тис. грн. орендної плати.

Також, у 2018 році сільськогосподарські товаровиробники здійснили оновлення машинно-тракторного парку. Придбано 33 одиниці техніки на суму 42481,0 тис. грн.

Підсумовуючи розгляд другого питання порядку денного засідання колегії, голова райдержадміністрації О.Лукашов підкреслив необхідність у вжитті заходів щодо забезпечення розвитку переробної галузі у сфері сільського господарства, створення нових робочих місць та підвищення заробітної плати працівників агропромислового комплексу, встановлення контролю за своєчасним поданням декларацій одноосібниками, які самостійно обробляють свої власні земельні ділянки, та сплатою податку на доходи фізичних осіб.

З питання стану соціального захисту населення Знам’янського району проінформувала начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації А.Іванова, яка зазначила, що серед пріоритетних завдань соціального захисту є підтримка досягнутого рівня зростання доходів населення та оплати праці, монетизація субсидій.

У 2018 році державну допомогу отримали 2093 сім’ї, або 22,6% сімей району, на суму 51589,2 тис. грн. (у 2017 році – 2 158 сімей, на суму
47 511,0 тис. грн.) Заборгованість з виплати державної допомоги відсутня.

Субсидією на житлово-комунальні послуги скористувались 3870 сімей, або 41,8% сімей району на суму 33896,0 тис. грн. (у 2017 році – 50037,0 тис. грн.).

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо призначена 1465 сім’ям на загальну суму 4711,1 тис. грн., або 24,6 % сімей району (у 2017 році –
5213,1 тис. грн.).

У 2018 році відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах реального сектору економіки району.

Оздоровленням та відпочинком було охоплено 1920 дітей (на рівні 2017 року) або 75,1% від загальної чисельності дітей віком від 7 до 18 років). Цільовий показник охоплення послугами оздоровлення дітей району у стаціонарних закладах забезпечено на рівні визначеного областю показника 16,2%. Фінансове забезпечення оздоровчої кампанії склало 685,0 тис. грн.

Голова районної державної адміністрації О.Лукашов підкреслив важливість у здійсненні комплексу заходів щодо надання житлових субсидій населенню у грошовій формі, забезпечення перевезення пільгових категорій населення району, проведення оздоровчої кампанії у 2019 році на належному рівні. Окремо зупинився на питанні щодо підготовки службою у справах дітей райдержадміністрації необхідних документів на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Прочитано 32 раз