СКЛАД

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради сьомого скликання

 

Голова Координаційної ради:

МАКАРЕНКО

Сергій Дмитрович

голова Знам’янської районної ради

 

Заступник голови Координаційної ради:

МОЛОДЧЕНКО

Дмитро Миколайович

заступник голови Знам’янської районної ради

 

Секретар Координаційної ради:

МАКСИМЕНКО

Валентина Петрівна

начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

 

Члени Координаційної ради:

ІВАЩУК Анатолій Олексійович

Богданівський сільський голова

ГРІБЕННІКОВА Людмила Олексіївна

Володимирівський сільський голова

АНДРІЄНКО Володимир Михайлович

Диківський сільський голова

СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна

Дмитрівський сільський голова

МАГАСЬ Лілія Миколаївна

Іванковецький сільський голова

ХАЛЯВИНСЬКА Тетяна Анатоліївна

Казарнянський сільський голова

ЯНКУЛА Володимир Анатолійович

Макариський сільський голова

КОНДРАТЕНКО Олексій Григорович

Мошоринський сільський голова

КУТИНЕЦЬ Володимир Іванович

Пантазіївський сільський голова

ШУЛЬГА Леонід Михайлович         

Петрівський сільський голова

БОРІДЧЕНКО Андрій Васильович

Суботцівський сільський голова

ДОЛИНКА Юрій Олексійович         

Трепівський сільський голова

ТАРАНЕЦЬ Людмила Миколаївна

Цибулівський сільський голова

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Кооординаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Знам’янської районної ради сьомого скликання

 

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Знам’янської районної ради керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, цим Положенням.

 

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах. До складу Координаційної ради входять сільські голови за їх згодою.

 

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також за пропозицією однієї третини від загального складу Координаційної ради або за пропозицією голови районної ради. Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що плануються для розгляду, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

 

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

 

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, керівники асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування, інші особи. Питання про кількість та склад запрошуваних осіб вирішується головою районної ради.

 

6. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

 

7. Координаційна рада у своїй практичній діяльності взаємодіє з постійною комісією районної ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, з питань законності та правопорядку, прав людини, гласності та взаємодії із громадськими формуваннями та іншими постійними комісіями, виконавчим апаратом районної ради.

 

8. Координаційна рада:

  • обговорює стан економічного і соціального розвитку територій, практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження та реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;
  • аналізує практику органів місцевого самоврядування щодо розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
  • аналізує практику розв’язання органами місцевого самоврядування проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення та розробляє відповідні пропозиції;
  • сприяє узагальненню та поширенню кращого досвіду практичної роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;
  • аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищення ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів сільських рад, депутатів, зміцнення і вдосконалення зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;
  • сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і правопорядку на підвідомчих радам територіям, посиленню контролю за виконанням виконавчими органами сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконанням районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень;
  • підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування.

 

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.